Včelařský spolek

Včelařský spolek v Hluboké slouží především k podpoře informovanosti členů místního včelařského spolku, ale také zájemcům o med a další včelí produkty. Dále nechť slouží všem zájemcům o včely, včelařství a přírodu.

Včelařský spolek Hluboká sdružuje včelaře z obcí Perálec, Zderaz, Hněvětice, Zhoř, Předhradí, Štěpánov, Otradov, Doly, Střítež, Chlum a Hluboká.

Aktuální informace naleznete na stránkách včelařského spolku.

Historie

Včelařský spolek pro Hlubokou a okolí byl založen 29. března 1925. Koncem roku 1932 měl 29 včelařů, kteří obhospodařovali 185 včelstev. V době svého založení sdružoval spolek včelaře z těchto obcí a osad:

 • Hluboká – 3 včelaři:
  • Jos. Cepl, č. 79, s deseti včelstvy
  • Jos. Bečička, č. 30, se dvěma včelstvy
  • Oldřich Müller (bývalý kronikář a řídící učitel) s padesáti včelstvy
 • Střítež – 1 včelař:
  • Jan Štursa s dvěma včelstvy
 • Hlubočice
 • Rvasice
 • Rabouň
 • Brdo
 • Doly
 • Zhoř
 • Hněvětice
 • Rychmburk
 • Mířetín
 • Perálec

V průběhu dosavadních let existence spolku počet chovaných včelstev kolísal většinou mezi počtem 150 až 250. Pravděpodobně největší počet členů – včelařů – byl zaznamenán v roce 1969: 52 členů, z čehož bylo 19 z Hluboké. V tomto roce bylo obhospodařováno 335 včelstev, což je též nejvíce za dobu existence spolku. V této době byly vysazovány v obci nektarodárné a pylodárné stromy (vrby, javory, lípy apod.), které jsou v současné době káceny a jiné vysazovány nejsou. Od tohoto roku počet členů i včelstev klesal. Ještě v roce 1995 je evidováno 26 včelařů a 171 včelstev. Na podzim roku 2002 zazimovalo 16 včelařů celkem 128 včelstev. Většina včelstev si donesla koncem srpna a v září do úlů melecitozní medovici (produkuje převážně medovnice ojíněná vyskytující se obvykle na modřínech). Tato lidově řečeno melecitoza obsahuje velké množství vyšších cukrů, které jsou pro včely velmi těžce stravitelné. Tato skutečnost se největší měrou podílela na zimních ztrátách (dále varroáza a nosematoza), které průměrně dosáhly 40 %. Naštěstí následoval poměrně příznivý včelařský rok a bylo možno provést doplnění stavu včelstev. Doplnění stavu včelstev se však podařilo včelařům pouze částečně.

K 30. září 2003 bylo v katastru spolku zazimováno čtrnácti včelaři 98 včelstev, což je pravděpodobně nejnižší stav od doby založení spolku. Celkový stav v České republice k 30. 9. 2003 vykazoval přibližně 510 000 včelstev, což je asi o 50 000 méně než ve stejné době v roce 2002 a o 300 000 méně než v roce 1992.

Na podzim roku 2008 15 členů včelařského spolku zazimovalo 134 včelstev.

Na podzim roku 2013 20 členů včelařského spolku zazimovalo 232 včelstev.

Na podzim roku 2014 26 členů včelařského spolku Hluboká zazimovalo 301 včelstev.