Obec Hluboká

Přejít na obsah
Základní informace Usnesení ZO Úřední deska
Obecní úřad
Obec Hluboká
Kontakt

OBECNÍ ÚŘAD
Hluboká čp.36.
PSČ: 539 73

ou.hluboka@worldonline.cz

mobil: 724 186 250
tel.:   469 321 704

... Úřední hodiny OÚ ...
Po  17°°  - 19°° hod.

Hasiči

 

Současnost ...
 
Hasičský spolek - o založení hasičského spolku v Hluboké bylo poprvé jednáno v roce 1907 a dále potom v roce 1914. K založení spolku však nedošlo z důvodu špatných finančních poměrů. Od roku 1850 byla ustavena obecní požárová komise. V tomto roce též došlo ke sloučení Hluboké a Stříteže v jednu politickou obec. V roce 1922 byla koupena z podpory udělené Zemským výborem ruční protipožární stříkačka “Berlovka“ a o několik let později ještě jedna.
 
K vlastnímu založení Hasičského spolku Hluboká došlo v červnu roku 1942 při shromáždění občanů pod kaštany u školy a slib byl skládán v hostinci u Bezděků v č. 37 při zastoupení vyšších orgánů, a to sice řídícího učitele Drahoše z Perálce a okresního velitele bratra Hegra z Luže. Na této ustavující schůzi byl zvolen předsedou František Tměj č. 38, jednatelem František Andrle č. 35 a pokladníkem František Nešetřil č. 6.
 
V průběhu druhé světové války byly vedeny represe proti hasičům ze strany německých okupantů, a to sice především v roce 1943
 
Po skončení války začala fungovat naplno činnost spolku. První hasičský ples byl uspořádán na počátku roku 1946. 6. ledna 1946 se v hostinci Marie Hůlkové konala první valná hromada. V roce 1946 a 1947 pomáhali hasiči při elektrifikaci obce a ze získaných peněz byla v roce 1947 zakoupena motorová stříkačka a další výstroj a výzbroj nutná pro zásah v případě požáru.
 
Hasiči též hráli divadlo. Poprvé v roce 1946 hra ŽHÁŘI.
 
V roce 1951 a 52 se stavěla na místě č.p. 36 ve středu obce hasičská zbrojnice, a to sice společně s budovou tehdy místního národního výboru.
V roce 1952 hasiči vyjížděli k ohni na Chlum, kde hořela stodola Uličného.
V roce 1967 byla instalována na budově MNV požární siréna.
MNV Hluboká zakoupil pro hasiče v r. 1969 nové stejnokroje a v roce 1970 novou motorovou požární stříkačku PPS 12.
Požární sbor pomáhal v r. 1972 při dvou povodních, při kterých bylo zatopeno č.p. 19 na křižovatce v Hluboké a zanesena kanalizace. Ve stejný rok vyjížděli požárníci k lokalizaci požáru v Hlubočicích, ke kterému došlo při vypalování staré trávy.
V roce 1979 zasahovala požární jednotka v obci Perálec, kde hořel domek p. Zavadila.
V posledních letech se počet členů hasičského spolku snížil a stávající členové jsou časově zaneprázdněni. Pravidelně na počátku roku je pořádán ples. V průběhu roku někdy další zábava ( pouťová, posvícenská apod.), Organizuje se sběr starého železa a požární jednotka se občas účastní okrskových soutěží.
V roce 2003 členové sboru pomáhali při úklidu následků přívalových srážek, po kterých došlo k zatopení křižovatky, vytopení domu č. 46 za budovou pohostinství a zatopení sklepa domu č. 30 na křižovatce.
 
Předsedu hasičského spolku v současné době vykonává pan Josef Lorenc č. 67.
96_foto-17.jpg
95_foto-16.jpg
94_foto-15.jpg
93_foto-14.jpg
92_foto-13.jpg
91_foto-12.jpg
83_foto-11.jpg
Aktuálně z OÚ

1. září 2021

Aktuální stav a opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19 (Koronavirus SARS-CoV-2)...

31. srpna 2021

Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční 6.9. 2021. Viz více Hluboká 16.00...

15. ledna 2021

Informace o nové evidenci při svozu odpadů, které vydala společnost Komunální služby...
Webkamera z obce
Počasí
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti