Obec Hluboká

Přejít na obsah
Základní informace Usnesení ZO Úřední deska
Obecní úřad
Obec Hluboká
Kontakt

OBECNÍ ÚŘAD
Hluboká čp.36.
PSČ: 539 73

ou.hluboka@worldonline.cz

mobil: 724 186 250
tel.:   469 321 704

... Úřední hodiny OÚ ...
Po  17°°  - 19°° hod.

Hluboká

Současnost / ...

 
Okres Chrudim, kraj Pardubický. Obec se nachází v kraji Pardubickém, přibližně ve středu cesty mezi Luží, Prosečí, Skutčí a Novými Hrady. Nejbližší větší město Litomyšl, Chrudim a Vysoké Mýto. Součástí obce jsou osady Střítež, Chlum, Dolany a Březiny. Nejvyšší bod nadmořské výšky v katastru je 462 m. Počet obyvatel 230.
 
Obec je venkovským sídlem s převažující obytnou funkcí, organizačně pak samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. Obec jako středisko místního významu má základní občanskou vybavenost a za vybaveností vyššího typu spáduje k městům Proseč a Skuteč. Pověřený stavební úřad, matriční úřad je ve Skutči. Pověřený finanční úřad je v Chrudimi. Pověřený pracovní úřad je v Hlinsku. Pověřený okresní úřad je v Chrudimi. Kostel a hřbitov se nachází v Předhradí a v Perálci.
 
Dopravní spojení
Dopravní napojení obce umožňuje silnice III/30532 Luže - Hluboká - Perálec, a silnice III/30533 vedoucí z hluboké do místní části. Silnice III/30532 se v Perálci napojuje na silnici II/1358 a v Lůži na silnici II/356. V současné době obcí prochází autobusová linka. Nejbližší dálkové spoje jsou dostupné v Litomyšli a ve Vysokém Mýtě. Nejbližší železniční zastávka je v Předhradí.
 
Rozloha, charakteristika území
Katastrální výměra má 733 ha. Nadmořská výška se zde pohybuje kolem 400-500 m.n.m.. Zastavěné území obce se nachází v kopcovitém terénu vzniklým díky hlubším, ostře zaříznutým údolím. Bezprostřední okolí obce tvoří zemědělsky využívaná půda. Zemědělsky využívaná půda se rozprostírá po celém katastru a je rozčleněna do několika větších celků oddělených zalesněnými plochami. Poloha obce, kvalita vegetačního krytu, terénní konfigurace a celková situace je vcelku příznivá z hlediska hodnocení kvality životního prostředí. Navrženo je doplnění zeleně na zemědělsky využívané části katastru a opatření proti negativním vlivům zemědělské velkovýroby.
 
Charakteristika zástavby
Obec má tradiční převážně zemědělský charakter. Zástavba sestává z části z volně stojících domů a z části z domů řadových. Struktura obce naznačuje postupný vývoj sídla až k dnešní podobě obce s centrální návsí. Zástavba je pravidelného půdorysu. Původní dochované objekty jsou většinou jednopodlažní zemědělské usedlosti orientované okapovou i štítovou stranou do návsi. Většina objektů má z této strany též průjezd do dvora a zahrady. V této části pozemku jsou hospodářské objekty a stodoly.
 
V obci se vyskytují dva typy objektů s obytnou funkcí:
tradiční komplexy statků a zemědělských usedlosti s výrazným členěním na obytnou část hospodářské trakty a zázemí zahrad a sadů. Jsou většinou jednopodlažní s okapou orientací, mladší a novodobé zástavby 1 - 2 podlažních rodinných domků řadových a dvojdomků se sedlovými střechami a víceméně provizorním hospodářským zázemním hospodářských přístaveb.
 
Školství a výchova
V obci se nachází objekt bývalé základní školy. Objekt se ponechává s využitím pro obecní potřeby (sociální byty, apod.), nebo po dohodě se zástupci obce se uvažuje o možnosti využití objektu školy pro domov důchodců. Nejbližší mateřská škola a základní škola se nachází v Perálci.
 
Kultura a osvěta, sport
Občanskou vybavenost představuje obchod se smíšeným zbožím a budova hostince s tanečním sálem, která je ve vlastnictví obce. Směrem k obci Znoř se nachází fotbalové hřiště které se využívá hlavně k akcím pořádaných v létě, ( fotbalové turnaje, atd. ..)
 
Zdravotnictví a sociální péče
V obci není žádné zdravotní zařízení. Obyvatelstvo spáduje do Skutče a do Proseče. Návrh nepředpokládá se zřízením ordinace praktického lékaře v obci.
 
Maloobchodní siť, stravování
V obci se nachází funkční obchod se smíšeným zbožím (budova bývalé jednoty). Nachází se v centru obce při silnici III/30532. Objekt je v dobrém stavebně-technickém stavu.
V obci se nachází, vedle obchodu se smíšeným zbožím, menší restaurace se základním občerstvením. Návrh nepředpokládá žádné další budování restauračních zařízení v obci. Pouze v případě budování domova důchodců.
 
Výrobní a opravárenské služby, zemědělství, lesnictví
V části areálu bývalého JZD se nachází opravárenská dílna, soukromé firmy PSP - Choceň, strojů zemědělské techniky. Počítá se s rozvojem plochy pro podnikání a předpokládá se z rozvojem drobných řemesel v rámci objektů bydlení. Půdu obhospodařuje zemědělské družstvo ZD Zderaz, v bývalém areálu JZD. K budovách je volně ustájeno na steliv 250 krav a 40 telat. Soukromě v obci hospodaří pouze několik občanů. Do budoucna. je možno uvažovat o rozvoji agroturistiky. Lesy v katastru obce Hluboká obhospodařují Lesy České republiky. Menší část lesů vlastní též obec a několik soukromých vlastníků. V oblasti zemědělství a lesního hospodářství se nenavrhuji žádné změny.
10_foto1.jpg
11_foto2.jpg
13_foto-01.jpg
14_foto-02.jpg
17_fotow3.jpg
22_fotow9.jpg
23_fotow10.jpg
24_fotow11.jpg
25_fotow12.jpg
26_fotow13.jpg
27_fotow14.jpg
28_fotow15.jpg
29_fotow16.jpg
30_fotow24.jpg
31_z-foto-01.jpg
32_z-foto-02.jpg
33_z-foto-03.jpg
34_z-foto-04.jpg
36_z-foto-05.jpg
37_z-foto-06.jpg
38_z-foto-07.jpg
39_z-foto-08.jpg
41_z-foto-09.jpg
42_z-foto-10.jpg
43_z-foto-11.jpg
44_z-foto-12.jpg
45_z-foto-14.jpg
46_z-foto-16.jpg
47_z-foto-17.jpg
48_z-foto-18.jpg
50_z-foto-19.jpg
51_z-foto-20.jpg
52_z-foto-21.jpg
Aktuálně z OÚ

1. září 2021

Aktuální stav a opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19 (Koronavirus SARS-CoV-2)...

31. srpna 2021

Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční 6.9. 2021. Viz více Hluboká 16.00...

15. ledna 2021

Informace o nové evidenci při svozu odpadů, které vydala společnost Komunální služby...
Webkamera z obce
Počasí
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti